1. GCSE là gì? GCSE ( General Certificate of Secondary Education) là kì thi chính mà các học sinh Anh phải tham gia để hoàn tất giai đoạn đầu tiên…