Du học Mỹ không chỉ là ước mơ của nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam mà đó còn là khát khao của hàng triệu người trên toàn thế giới.Từ trước đến nay, …