Học Bổng Du Học New Zealand

Học bổng tiến sĩ New Zealand 2015

Học bổng tiến sĩ New Zealand 2015 giành cho các ứng viên quốc tế có thành tích học tập học xuất sắc.Học bổng bao gồm học phí của sinh viên trong vòng 3 năm học, phí sinh hoạt và phí bảo hiểm sinh viên.

Học bổng tiến sĩ New Zealand là chương trình học thường niên giành cho các ứng sinh viên quốc tế có thành tích học tập xuất sắc đang theo đuổi các chương trình tiến sĩ ở các trường đại học của New Zealand.

Tiêu chí lựa chọn:

Học bổng sẽ được trao cho các ứng viên có thành tích học tập xuất sắc và dự án nghiên cứu của sinh viên có tác động tích cực đối với New Zealand trong những lĩnh vực như thương mại quốc tế và phát triển các ngành kinh tế chen chốt hay các các lĩnh vực liên quan đến dân số New Zealand như lĩnh vực sức khỏe.

Giá trị của học bổng:

Học bổng tiến sĩ sẽ chi trả cho toàn bộ học phí của ứng viên trong vòng 3 năm học

Giá trị của học bổng còn tùy thuộc vào từng trường mà bạn muốn học hoặc từng khóa học mà bạn đăng ký.

Phí sinh hoạt khoảng NZ$ 25.000 / năm

Phí bảo hiểm sinh viên khoảng NZ$ 600 / năm

Yêu cầu:

Là sinh viên quốc tế ngoại trừ New Zealand và Úc

Đang chuẩn bị theo học chương trình tiến sĩ tại New Zealand ( không học hệ từ xa )

Điểm GPA 3.6/4 hoặc A/Acủa chương trình sau đại học gần đây nhất.

Đáp ứng đủ yêu cầu đầu vào trực tiếp cho chương trình nghiên cứu tiến sĩ tại một trường Đại học New Zealand (bao gồm cả yêu cầu về tiếng Anh )

Thời hạn:

Hạn nộp hồ sơ xin học bổng vào ngày 15/07 hàng năm

 Mọi chi tiết liên quan đến học bổng vui lòng xin liên hệ !

ĐẠI DIỆN TUYỂN SINH DU HỌC – CÔNG TY NEW OCEAN

Add : Số 37 – Ngõ 121 – Thái Hà – Đống Đa – Hà Nội

Tel : ( 04 ) 353.783.11

Email : tuvan@tandaiduong.com.vn

Mobile : 0986.842.885 – 096.456.0011 – 096.456.0044 – 096.456.0055 – 098.424.0033

Đăng bình luận