I/ Đối tượng: – Mọi đối tượng từ 10 tuổi trở lên. Không xét trình độ Anh văn tại Việt Nam. – Học sinh sẽ được kiểm tra Anh…

   Được thành lập năm 1834, tiền thân là trường Đại học Y và phẫu thuật chỉnh hình, đến nay trường Đại học Newcastle đã trở thành một trong những…