Đức không chỉ là quốc gia có nền kinh tế vững mạnh hàng đầu châu Âu mà còn là một trong những cường quốc hàng đầu trên trường thế…