Trường có thế mạnh về ngành thương mại, quản lý nông nghiệp và môi trường tại New Zealand. Trường tổ chức hội thảo tuyển sinh từ 9h đến 11h ngày…