Tư vấn du học

Đại học Melbourne: Điểm đến của sinh viên quốc tế

Số lượng sinh viên quốc tế đăng ký nhập học vào trường đại học Melbourne đã có những bước “chuyển biến” đáng kể. Theo hệ thống dữ liệu Giáo dục Quốc tế Úc, vào năm 2013 Melbourne có 14,165 sinh viên quốc tế theo học.

Hiện tại, Melbourne có tỉ lệ sinh viên quốc tế đứng thứ ba trong số các đại học công ở Úc với 27.1%, sau Đại học Liên Bang Úc (Federation University) với 43.6%, và Đại học Bond với 35,1%.

Ngoài đại học Melbourne, Đại học New South Wales cũng là trường đại học có số lượng sinh viên quốc tế tăng. Trong khi đó, Đại học Monash chỉ có 12,271 sinh viên quốc tế, giảm từ 12,581 vào năm 2012, và 13,192 vào năm 2011.

Ở giai đoạn 2011 – 2013, trong khi một số trường có sự thay đổi tỉ lệ sinh viên quốc tế là do số lượng sinh viên trong nước nhập học tăng lên, thì chỉ có ba trường Đại học Melbourne, Charles Darwin và James Cook vẫn duy trì chính sách thu hút sự tham gia của sinh viên nước ngoài. Phần lớn các trường Đại học khác đều giảm học viên quốc tế hoặc giữ nguyên tỉ lệ như trước

                                                                                                                                                                                                                          

Đăng bình luận