Học Bổng Du Học Mỹ

Chương trình học giả Fulbright Việt Nam 2019

Học giả Fulbright là chương trình cấp học bổng hằng năm của chính phủ Mỹ dành cho học giả Việt Nam. Chương trình cung cấp tài trợ cho các học giả Việt Nam giảng dạy và/hoặc nghiên cứu tại các cơ sở hoặc trường đại học Mỹ trong 5 tháng (một học kỳ) hoặc chín tháng (hai học kỳ).

Tổng quan về chương trình học giả Fulbright

Được thành lập năm 1946 và được tài trợ bởi Quốc hội Hoa Kỳ, Chương trình Học giả Fulbright VSP hướng đến sự hiểu biết lẫn nhau thông qua trao đổi học thuật và văn hoá. Chương trình Fulbright VSP là một chương trình học bổng dựa trên cơ sở cạnh tranh. Những người nộp đơn thành công được cung cấp một khoản tiền học phí, sinh hoạt phí, bảo hiểm y tế và tai nạn cho toàn bộ thời hạn của khoản trợ cấp, và di chuyển đến và đi từ đất nước Hoa Kỳ. Chương trình Fulbright tại Việt Nam phối hợp với Hội đồng Trao đổi các Học giả Quốc tế (CIES) giúp đưa các học giả vào các tổ chức phù hợp tại Hoa Kỳ.

VSP tích cực khuyến khích phụ nữ, người dân tộc thiểu số và cư dân từ tất cả các tỉnh tham gia. Chương trình mở rộng cho tất cả các thí sinh đủ điều kiện thông qua cuộc cạnh tranh mở trên cơ sở thành tích học tập và chuyên môn mà không liên quan đến chủng tộc, tôn giáo, giới tính hay mối quan hệ.

Học giả Fullbright là học bổng được cấp hằng năm bởi chính phủ Mỹ
Học giả Fullbright là học bổng được cấp hằng năm bởi chính phủ Mỹ

Điều kiện dự tuyển:

Ứng viên của chương trình Học giả Fulbright Việt Nam bắt buộc phải:

 • có bằng thạc sỹ hoặc tiến sỹ (hoặc tương đương trong một số ngành chuyên môn)
 • là công dân Việt Nam
 • có trình độ tiếng Anh thành thạo để nghiên cứu hoặc giảng dạy ở Hoa Kỳ

Ứng viên phải là giảng viên đại học, hoặc cán bộ/chuyên viên các bộ hoặc các cơ quan chính phủ, hoặc chuyên viên trong các khối tư nhân/các viện nghiên cứu/các tổ chức phi chính phủ. Chương trình dành quan tâm tới những ứng viên có những thành tựu nổi bật trong nghiên cứu học thuật hoặc chuyên môn. Ứng viên bắt buộc phải đang sinh sống tại Việt Nam trong suốt quá trình nộp hồ sơ và tuyển chọn của chương trình. Ứng viên yêu cầu phải quay về phục vụ Việt Nam sau khi chương trình ở Hoa Kỳ kết thúc.

Ứng viên không hợp lệ dự tuyển nếu:

 1. hiện đang giảng dạy, học, hoặc tiến hành nghiên cứu ở Hoa Kỳ, hoặc đã được nhận học bổng Fulbright trong thời gian năm năm vừa qua
 2. đã được cấp visa Mỹ loại J theo các chương trình trao đổi Giáo sư/Học giả Nghiên cứu trong vòng hai năm vừa qua

Giá trị học bổng

Những người tham gia Chương trình Học giả Fulbright Việt Nam được cấp học bổng và chi phí ăn ở, bảo hiểm y tế và tai nạn trong suốt thời gian cấp học bổng. Các khoản trợ cấp kéo dài trong năm tháng (một học kỳ) hoặc chín tháng (hai học kỳ). Những người tham gia cũng được cung cấp phương tiện vận chuyển đến và đi từ Hoa Kỳ. CIES hỗ trợ đưa các học giả vào các homestay thích hợp tại Hoa Kỳ.

Chương trình đã tiếp sức cho hàng nghìn học giả trên con đường chinh phục tri thức
Chương trình đã tiếp sức cho hàng nghìn học giả trên con đường chinh phục tri thức

Thời gian học bổng

Ứng viên có thể chọn học bổng năm (05) tháng hoặc chín (09) tháng

 • Ứng viên chọn học bổng 5 tháng bắt buộc phải bắt đầu vào tháng 9/2019 hoặc tháng 1/2020
 • Ứng viên chọn học bổng 9 tháng bắt buộc phải bắt đầu vào tháng 9/2019

Hồ sơ dự tuyển đầy đủ bao gồm:

 1. Đơn dự tuyển trực tuyến
 2. Đề cương nghiên cứu
 3. Thư mục nghiên cứu
 4. Lý lịch khoa học
 5. Thư giới thiệu (yêu cầu đủ 3 thư giới thiệu)
 6. Thư mời của trường tiếp nhận tại Hoa Kỳ (khuyến khích ứng viên nên có, nhưng không bắt buộc)

Lưu ý: Ứng viên truy cập và hoàn thành hồ sơ tại: https://iie.embark.com/apply/visitingscholars

Toàn bộ hồ sơ nộp trực tuyến mới được coi là hợp lệ.

Các dạng học bổng:

 • Giảng dạy
 • Nghiên cứu
 • Giảng dạy hoặc Nghiên cứu

Lĩnh vực nghiên cứu/giảng dạy:

Ứng viên trong tất cả các lĩnh vực chuyên môn thuộc Khoa học Xã hội & Nhân văn, Khoa học, và Công nghệ đều phù hợp để nộp hồ sơ.

Trường tiếp nhận tại Mỹ: Bất cứ trường/viện tiếp nhận phù hợp tại Mỹ

Hạn chót nộp hồ sơ:

Thời hạn hàng năm cho các ứng dụng cho Chương trình Học giả Fulbright Việt Nam ngày 15 tháng 10, năm 2018. Một bộ hồ sơ hoàn chỉnh cho năm học 2019-2020 phải được nộp cho Văn phòng Chương trình Học giả Fulbright tại Việt Nam thông qua hệ thống trực tuyến đến 17:00 ngày 15 tháng 10 ngày 2018 (Múi giờ Việt Nam).

Trên đây là toàn bộ thông tin về chương trình Học giả Fulbright năm 2019 của chính phủ Mỹ dành cho giáo viên và giảng viên Việt Nam. Chương trình là một cơ hội tốt để được trải nghiệm một nền giáo dục khác, một cuộc sống tại đất nước khác. Ngoài học bổng từ chính phủ, các trường cao đẳng, đại học tại Mỹ cung cấp một số lượng không nhỏ các học bổng một phần hay toàn bộ học phí dành cho sinh viên quốc tế. Công ty tư vấn du học New Ocean luôn sẵn sàng đồng hành và giải đáp thắc mắc của bạn trên con đường săn học bổng du học Mỹ.

                                                                         Theo Diệp Anh

Đăng bình luận