Du Học Mỹ

13 ngành học vô ích nhất nước Mỹ

(TNO) Trang tin tức The Daily Beast mới đây đã tổng hợp các số liệu lao động và việc làm để chọn ra 13 ngành học vô ích nhất nước Mỹ, bao gồm cả báo chí và triết học.

 

Bảng xếp hạng của The Daily Beast dựa trên nghiên cứu mới từ Trường đại học Georgetown vốn sử dụng dữ liệu trong hai năm qua để xác định triển vọng của vô số ngành học.

 

The Daily Beast cũng sử dụng dữ liệu từ Cục Thống kê Lao động Mỹ để xác định tỉ lệ thất nghiệp hiện tại và tương lai cùng thu nhập tiềm năng để đưa ra bảng xếp hạng dựa vào các hạng mục dưới đây:

 

– Tỉ lệ thất nghiệp của sinh viên mới tốt nghiệp

– Tỉ lệ thất nghiệp của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm

– Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp

– Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm

– Tăng trưởng việc làm dự kiến từ 2010 đến 2020

 

 Du học Mỹ – Sinh viên Trường đại học Harvard

 

1. Mỹ thuật

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp: 12,6%

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm thất nghiệp: 7,3%

Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp: 30.000 USD/năm

Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm: 45.000 USD/năm

Tăng trưởng việc làm dự kiến: 5%

Nghề nghiệp liên quan: Thủ công và mỹ thuật

 

2. Kịch nghệ

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp: 7,8%

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm thất nghiệp: 8,8%

Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp: 26.000 USD/năm

Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm: 45.000 USD/năm

Tăng trưởng việc làm dự kiến: 4%

Nghề nghiệp liên quan: Diễn viên

 

3. Nhiếp ảnh, quay phim

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp: 12,9%

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm thất nghiệp: 6,7%

Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp: 30.000 USD/năm

Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm: 50.000 USD/năm

Tăng trưởng việc làm dự kiến: 9%

Nghề nghiệp liên quan: Biên tập phim ảnh, chụp hình

 

4. Nghệ thuật quảng cáo và Thiết kế đồ họa

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp: 11,8%

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm thất nghiệp: 7,5%

Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp: 32.000 USD/năm

Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm: 49.000 USD/năm

Tăng trưởng việc làm dự kiến: 13%

Nghề nghiệp liên quan: Thiết kế đồ họa

 

5. Kiến trúc

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp: 13,9%

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm thất nghiệp: 9,2%

Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp: 36.000 USD/năm

Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm: 64.000 USD/năm

Tăng trưởng việc làm dự kiến: 24%

Nghề nghiệp liên quan: Kiến trúc sư

 

6. Nghiên cứu triết học và tôn giáo

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp: 10,8%

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm thất nghiệp: 6,8%

Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp: 30.000 USD/năm

Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm: 48.000 USD/năm

Tăng trưởng việc làm dự kiến: 17%

Nghề nghiệp liên quan: Giảng viên đại học hoặc cao học

 

7. Văn chương và Ngôn ngữ tiếng Anh

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp: 9,2%

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm thất nghiệp: 6,2%

Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp: 32.000 USD/năm

Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm: 52.000 USD/năm

Tăng trưởng việc làm dự kiến: 6%

Nghề nghiệp liên quan: Nhà văn

 

8. Báo chí

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp: 7,7%

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm thất nghiệp: 6%

Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp: 32.000 USD/năm

Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm: 58.000 USD/năm

Tăng trưởng việc làm dự kiến: -6%

Nghề nghiệp liên quan: Phóng viên, thông tín viên, chuyên gia bình luận tin tức

 

Marie-Colvin

Phóng viên còn là một nghề nghiệp nguy hiểm. Nhà báo Marie Colvin đã thiệt mạng khi tác nghiệp tại Syria – Ảnh: AFP 

 

9. Nhân chủng học và Khảo cổ học

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp: 10,5%

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm thất nghiệp: 6,2%

Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp: 28.000 USD/năm

Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm: 47.000 USD/năm

Tăng trưởng việc làm dự kiến: 21%

Nghề nghiệp liên quan: Nhà nhân chủng học và nhà khảo cổ học

 

10. Quản lý khách sạn

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp: 9,1%

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm thất nghiệp: 5,7%

Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp: 32.000 USD/năm

Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm: 53.000 USD/năm

Tăng trưởng việc làm dự kiến: 8%

Nghề nghiệp liên quan: Quản lý khách sạn, nhà hàng

 

11. Âm nhạc

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp: 9,2%

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm thất nghiệp: 4,5%

Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp: 30.000 USD/năm

Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm: 45.000 USD/năm

Tăng trưởng việc làm dự kiến: 10%

Nghề nghiệp liên quan: Ca sĩ và nhạc sĩ

 

12. Lịch sử

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp: 10,2%

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm thất nghiệp: 5,8%

Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp: 32.000 USD/năm

Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm: 54.000 USD/năm

Tăng trưởng việc làm dự kiến: 18%

Nghề nghiệp liên quan: Sử gia

 

13. Khoa học chính trị và Quản lý hành chính công

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp: 9,1%

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm thất nghiệp: 6%

Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp: 35.000 USD/năm

Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm: 65.000 USD/năm

Tăng trưởng việc làm dự kiến: 8%

Nghề nghiệp liên quan: Nhà khoa học chính trị

 

 

 

 

Đăng bình luận