Du Học Mỹ

13 ngành học có ích nhất nước Mỹ

(TNO) Cùng với danh sách 13 ngành học vô ích nhất nước Mỹ, The Daily Beast đã công bố 13 ngành học có ích nhất nước Mỹ, dựa vào các số liệu lao động và việc làm.

 

>> 13 ngành học vô ích nhất nước Mỹ

 

Tương tự như danh sách trước, lần này The Daily Beast tiếp tục dựa vào nghiên cứu mới từ Trường đại học Georgetown, vốn sử dụng dữ liệu trong hai năm qua để xác định triển vọng của vô số ngành học.

 

The Daily Beast cũng sử dụng dữ liệu từ Cục Thống kê Lao động Mỹ để xác định tỉ lệ thất nghiệp hiện tại và tương lai, cùng với việc thu nhập tiềm năng để đưa ra bảng xếp hạng dựa vào các hạng mục dưới đây:

 

– Tỉ lệ thất nghiệp của sinh viên mới tốt nghiệp

– Tỉ lệ thất nghiệp của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm

– Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp

– Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm

– Tăng trưởng việc làm dự kiến từ 2010 đến 2020

 

1. Y tá, điều dưỡng

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp: 4%

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm thất nghiệp: 1,9%

Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp: 48.000 USD/năm

Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm: 64.000 USD/năm

Tăng trưởng việc làm dự kiến: 26%

Nghề nghiệp liên quan: Y tá, điều dưỡng

 

 
Du học Mỹ – Ngành y tá, điều dưỡng có tỉ lệ thất nghiệp khá thấp – Ảnh: Reuters

 

2. Kỹ sư cơ khí

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp: 8,6%

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm thất nghiệp: 3,8%

Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp: 58.000 USD/năm

Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm: 86.000 USD/năm

Tăng trưởng việc làm dự kiến: 4%

Nghề nghiệp liên quan: Kỹ sư cơ khí

 

3. Kỹ sư điện tử

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp: 7,3%

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm thất nghiệp: 5,2%

Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp: 57.000 USD/năm

Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm: 90.000 USD/năm

Tăng trưởng việc làm dự kiến: 6%

Nghề nghiệp liên quan: Kỹ sư điện, điện tử

 

4. Kỹ sư dân dụng

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp: 8,1%

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm thất nghiệp: 4,5%

Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp: 50.000 USD/năm

Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm: 81.000 USD/năm

Tăng trưởng việc làm dự kiến: 12%

Nghề nghiệp liên quan: Kỹ sư dân dụng

 

5. Khoa học máy tính

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp: 7,8%

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm thất nghiệp: 5,6%

Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp: 50.000 USD/năm

Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm: 81.000 USD/năm

Tăng trưởng việc làm dự kiến: 82%

Nghề nghiệp liên quan: Quản lý công nghệ thông tin

 

6. Tài chính

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp: 6,6%

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm thất nghiệp: 5,2%

Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp: 44.000 USD/năm

Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm: 72.000 USD/năm

Tăng trưởng việc làm dự kiến: 23%

Nghề nghiệp liên quan: Chuyên gia phân tích tài chính

 

7. Tiếp thị và nghiên cứu tiếp thị

 Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp: 7,3%

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm thất nghiệp: 6%

Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp: 37.000 USD/năm

Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm: 65.000 USD/năm

Tăng trưởng việc làm dự kiến: 41%

Nghề nghiệp liên quan: Chuyên gia nghiên cứu thị trường

 

du-hoc-My-quoc-gia-co-nguon-tai-chinh-soi-dong

 

Mỹ là quốc gia có thị trường tài chính sôi động –  Ảnh: AFP

 

8. Toán học

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp: 6,1%

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm thất nghiệp: 5,1%

Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp: 40.000 USD/năm

Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm: 71.000 USD/năm

Tăng trưởng việc làm dự kiến: 16%

Nghề nghiệp liên quan: Nhà toán học

 

9. Kế toán

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp: 6,8%

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm thất nghiệp: 4,8%

Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp: 43.000 USD/năm

Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm: 65.000 USD/năm

Tăng trưởng việc làm dự kiến: 16%

Nghề nghiệp liên quan: Kế toán viên, kiểm toán viên

 

10. Tiếng Pháp, Đức, Latin và các ngoại ngữ thông dụng

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp: 7,9%

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm thất nghiệp: 4,8%

Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp: 32.000 USD/năm

Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm: 50.000 USD/năm

Tăng trưởng việc làm dự kiến: 42%

Nghề nghiệp liên quan: Biên dịch và thông dịch viên

 

11. Thương mại đại cương

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp: 7%

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm thất nghiệp: 4,8%

Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp: 37.000 USD/năm

Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm: 60.000 USD/năm

Tăng trưởng việc làm dự kiến: 22%

Nghề nghiệp liên quan: Chuyên gia phân tích quản lý

 

12. Giáo dục tiểu học

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp: 4,8%

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm thất nghiệp: 3,4%

Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp: 33.000 USD/năm

Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm: 40.000 USD/năm

Tăng trưởng việc làm dự kiến: 17%

Nghề nghiệp liên quan: Giáo viên tiểu học và mầm non

 

13. Kinh tế học

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp: 9,4%

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm thất nghiệp: 5,7%

Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp: 48.000 USD/năm

Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm: 76.000 USD/năm

Tăng trưởng việc làm dự kiến: 6%

Nghề nghiệp liên quan: Nhà kinh tế học

 

 

 

Đăng bình luận