Học bổng toàn phần du học trung quốc từ chính phủ Quảng Tây dành cho sinh viên trong khối ASEAN 2015 sẽ là cơ hội tuyệt vời giúp các bạn thõa mãn được ước mơ du học Trung Quốc. Học bổng bao gồm miễn phí phí đăng ký, học phí, giáo trình, nhà ở, bảo